Hukuk Nedir? Hukuk Kavramları Nelerdir?
Eğitim
8 ay önce

Hukuk: Aslında hak kavramının çoğuludur. Hak kavramını karşılar. Toplum hayatında kişilerin ve toplumların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen birtakım kurallar vardır ve bu kurallar devlet tarafından denetlenir ve maddi yaptırımların uygulanmasına hukuk denir.

Toplum içinde yaşayan insanların aralarında gerçekleştirdikleri ilişkiye toplumsal ilişki veya sosyal ilişki denir. Hukukun amacı bu ilişkilerin bir kısmını düzene koymaktır.

Hukuk Nedir?

Hukuk Kurallarının Görevleri

 • Toplumsal barışı sağlar.
 • Toplumsal adaleti sağlar.
 • Toplumsak hukuki güvenliği sağlar.
 • toplumsal yeniliklere cevap verir.

Mevzu Hukuk

 • Bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. Yani kısaca yazılı hukuk kurallarına mevzu yada mevzuat hukuk denir.

Tabii (Doğal) Hukuk

 • Bir ülkede ideal, yani olması gereken hukuk kavramını ifade eder.
 • Mükemmeliyetçi bir özellik taşır.
 • Yürürlükteki kanunlardan çıkan değil, doğadan kaynaklanan hukuk demektir.
 • İdeal hukuk adı da verilebilir.
Hukuk Türleri

Maddi Hukuk

 • Toplumu oluşturan kişilerin birbirleri ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen, kişilerin sahip olduğu hak ve yüklendiği borçları belirleyen kurallardır. 

Objektif ve Subjektif Hukuk 

 • Objektif hukuk, hukuk ve hak kavramlarını birbirinden ayırmak için ”hukuk” kavramının karşılığı olarak kullanılır.
 • Subjektif hukuk, hak anlamına gelmektedir.

Kaynak

Yorum Yapın

© 2021 - Tüm Hakları Saklıdır